بعد از دعوا ماچ می چسبه

و

بعد از طلاق، معاشقه!


پی نوشت: از افاضات یک مطلقه!