بعضی ها دلتنگی رو فریاد میزنن بعضی ها قورت میدن!

اونایی که فریاد می زنن، آروم ترن...خودخواه ترن...