X
تبلیغات
زولا

اضافه وزن باعث شده همه رژیم داشته باشند!

آنهایی که رژیم دارند، از رژیم بیزارند!


این اتفاق در سطحی وسیع تر در جامعه افتاده

مردم ایران بخاطر یک ایراد اساسی، به اجبار، رژیم دارند!

از قضا اکثر مردم ایران، از همین رژیم بیزاند!