X
تبلیغات
رایتل

نمی دونم چرا در تبلیغ یک کشور آزاد، زن را سوار بر مرد نشان می دهند!؟!


پی توضیح نوشت: همین امشب در ماhواره دیدم!