فقط در ایران وکلای ملت در جلسه ی علنی قایم باشک یا به زبون خودمون قایم موشک بازی می کنند!

پی نوشت: هر کس کار اشتباهی انجام دهد برای پاسخگویی به مجلس می رود اما پاسخی نمی دهد!