X
تبلیغات
زولا

در آینده ای نزدیک واژه هایی  مثل " فامیل، بستگان، هم خون " از دستور زبان های کل دنیا پاک خواهد شد...