X
تبلیغات
زولا

به زودی قطری ها هنرمند پرور می شوند!


بر مبنای این شعر


ای ایران ای مرز پر گهُر...ای خاکت سرچشمه ی هنر...


پی نوشت: خاک پاک ایران به قطر صادر می شود! شاید صادر هم نشود! دو دستی اهدا می شود!