سوالی ذهنم رو آزار میده! 

باید بگوزیم به عاشقی یا عشق بورزیم به گوز؟


پی نوشت: شنیدم دختری بخاطر خارج نشدن باد شکمش عمل جراحی کرده!!! قبلا هم شنیده بودم عاشقی کشکی بیش نیست!!! پس تکلیف ما چیست؟!؟